Warsztaty autorskie, wykłady i prelekcje

 • 21.09.2020

  Wykładowca klasy kompozycji w ramach Ogólnopolskiego projektu Muzyczna Sieć dla Młodzieży, projekt pod patronatem Narodowego Centrum Kultury.

 • 26.08.2020

  Wykładowca klasy kompozycji w ramach XIII Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna w Koninie.

 • 13.11.2019

  XIII Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu: Symfoniczne perspektywy. O współczesnej muzyce na orkiestrę, prowadzenie panelu inauguracyjnego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 10.11.2019

  Wygłoszenie prelekcji podczas koncertu wybitnych europejskich puzonistów w ramach międzynarodowego wydarzenia TROMBOHOLIZM, Trombone Poznan Music Festival, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 09.11.2019

  Wygłoszenie prelekcji podczas koncertu zespołów puzonowych w ramach międzynarodowego wydarzenia TROMBOHOLIZM, Trombone Poznan Music Festival, Kościół Franciszkanów w Poznaniu.

 • 30.10.2019

  Warsztaty "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w tworzeniu partytury graficznej" (wraz z mgr Wojciechem Jelińskim), Ogólnopolski projekt 5 Zmysłów (projekt edukacji kulturalnej dedykowany osobom z niepełnosprawnością), Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

 • 05.10.2019

  Warsztaty, wykład Czy muzykę można narysować, Uniwersytet Dzieci, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Poznań.

 • 18.05.2019

  Warsztaty Partytura graficzna dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, cykl Mała Wiosna Muzyczna, wykładowcy: dr Ewa Fabiańska-Jelińska, dr Agnieszka Zdrojek-Suchodolska, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, Suchy Las.

 • 30.04.2019

  Wykładowca klasy kompozycji w ramach XII Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna w Koninie.

 • 03.04.2019

  Warsztaty Partytura graficzna dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, cykl Mała Wiosna Muzyczna, wykładowcy: dr Ewa Fabiańska-Jelińska, dr Agnieszka Zdrojek-Suchodolska, Szkoła Podstawowa nr 45, Poznań.

 • 29.03.2019

  Wykład monograficzny w ramach John Donald Robb Composers’ Symposium, A Festival of New Music, The University of New Mexico, USA.

 • 14.03.2019

  Wykład: Twórczość altówkowa - inspiracje i refleksje w ramach Międzynarodowej Konferencji Musica Archi, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 08.12.2018

  Wykład Ekspresja dotyku a różnorodność brzmieniowa w wybranych utworach poznańskich kompozytorów przeznaczonych na akordeon i perkusję, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Perkusja i akordeon. Źródła - konteksty - inspiracje, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

 • 07.11.2018

  Wykład Wokół inspiracji brzmieniem puzonu w muzyce XX i XXI wieku z perspektywy kompozytora i wykonawcy (wspólnie z mgr Wojciechem Jelińskim), 12. Międzynarodowe Forum Kompozytorów, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 26.10.2018

  Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego "Kompozytor-Rezydent w Salonie Muzycznym" Feliksa Nowowiejskiego (2018).

 • 28.04.2018

  Wykładowca klasy kompozycji w ramach XI Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna w Koninie.

 • 24.10.2017

  Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego "Kompozytor-Rezydent w Salonie Muzycznym" Feliksa Nowowiejskiego (2017).

 • 19.10.2017

  Członek komitetu honorowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczeesnej edukacji artystycznej, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń.

 • 04.10.2017

  II Koncert Rezydencki w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, recital nieznanych pieśni Feliksa Nowowiejskiego, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej oraz Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej - wygłoszenie prelekcji.

 • 01.10.2017

  Członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, odbywającego się w ramach Festiwalu Muzycznego Siły Natury Ziemia planety gwiazdy, organizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

 • 01.10.2017

  Realizacja Projektu Edukacyjnego: Tytuł Projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej - zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze - zakres podstawowy, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz.

 • 13.09.2017

  I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, Pałac Ostromecko, organizator: Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, referat Wokół możliwości brzmieniowych puzonu w literaturze muzycznej XX i XXI wieku, dr Ewa Fabiańska-Jelińska, mgr Wojciech Jeliński

 • 21.06.2017

  I Koncert Rezydencki w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, Ewa Fabiańska-Jelińska i jej muzyka - wygłoszenie prelekcji.

 • 30.04.2017

  Wykładowca klasy kompozycji w ramach X Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna w Koninie.

 • 24.04.2017

  Koncert klasy puzonu Tromboholizm - prelekcja, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • 26.02.2017

  Tytuł wykładu inauguracyjnego: Wokół współczesnych polskich koncertów altówkowych ; Nazwa sesji naukowej: IV Międzynarodowa Konferencja Musica Archi; Organizator: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • 06.12.2016

  Czy altówka jest instrumentem wirtuozowskim i czy może inspirować? (wraz z dr hab. Ewą Guzowską) V Forum Akademickie pod patronatem Prorektora ds. Artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych prof. dra hab. Janusza Stalmierskiego, „Społeczne role instrumentów muzycznych. Potęga stereotypu”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 04.11.2016

  X Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu: Kompozytor. Redefinicja. Konwersatorium, prowadzenie spotkania z kompozytorką Magdaleną Cynk, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 25.10.2016

  I Ogólnopolska Konferencja Viola Arte, wykład: Idea brzmieniowości w koncercie na altówkę i orkiestrę smyczkową, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 16.10.2016

  Uczelniane uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne, podziękowanie i przemówienie.

 • 04.09.2016

  Prowadzenie indywidualnych zajęć z kompozycji oraz wykład New music for trombone: Developing contemporary techniques for composers and performers (wraz z mgr Wojciechem Jelińskim), Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Rzym.

 • 14.05.2016

  Prowadzenie koncertu Muzyka na Tchnienia, koncert na Zesłanie Ducha Świętego, wykonawcy: zespół wykładowców i studentów Katedry Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Kościół oo. Jezuitów w Poznaniu.

 • 30.04.2016

  Wykładowca klasy kompozycji w ramach IX Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna w Koninie.

 • 09.03.2016

  Wykład O muzyce współczesnej pisanej z myślą o dzieciach w ramach warszatów Muzykowanie zespołowe w szkole muzycznej, Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Gniezno.

 • 07.03.2016

  Wykład Sfery inspiracji i nowatorskie rozwiązania w wybranych utworach saksofonowych Karlheinza Stockhausena w ramach konferencji naukowej i koncertu Muzyka kameralna w intermedialnej przestrzeni, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: Katedra Instrumentów Dętych, Katedra Kameralistyki, Katedra Kompozycji, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: Katedra Animacji, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie: Katedra Aktorstwa Teatru Muzycznego.

 • 22.02.2016

  Wykład Współczesne nurty i kierunki w muzyce XX wieku, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Toruniu, przewodnicząca jury Konkursu Kompozytorskiego, edycja 2015.

 • 16.12.2015

  Wykład New music for trombone: Developing contemporary techniques for composers and performers, Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, Institut für Komposition und Elektroakustik (wykład wraz z mgr Wojciechem Jelińskim).

 • 09.12.2015

  Duchowość w twórczości polskich kompozytorów muzyki współczesnej, Konferencja naukowa Polska kultura religijna, Katedra Dziedzictwa Kulturowego Polski, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatium w Krakowie.

 • 27.10.2015

  Prowadzenie koncertu towarzyszącego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Akordeon a folklor, Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 23.04.2015

  Doświadczenia mistyczne św. s. Faustyny jako inspiracja do stworzenia dzieła muzycznego Offenbarungen und Eingebungen, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza Mistyki w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa, Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • 22.03.2015

  O dziecku nie infantylnie, spotkanie dyskusyjne towarzyszące wydarzeniom Wiosny Młodych i Najmłodszych, 44. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, pod patronatem magazynu Glissando, czynny udział w spotkaniu.

 • 16.03.2015

  Prowadzenie koncertu Franciszek Langner in memoriam w ramach Jubileuszu 95-lecia Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Koncert odbył się w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Barwy Instrumentów Dętych-w kręgu muzyki niemieckiej, Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 21.02.2015

  Wykład Altówka jako źródło inspiracji dla kompozytorów i wykonawców muzyki współczesnej, prowadzony wspólnie z dr hab. Ewą Guzowską, Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.

 • 04.12.2014

  Prowadzenie i organizacja spotkania z Lady Camilllą Panufnik wraz z grupą porozumienia pomiędzy Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego a Filharmonią im. T. Szeligowskiego w Poznaniu

 • 01.12.2014

  Warsztaty o muzyce współczesnej i koncert z udziałem zespołu FEROCE TRIO, prowadzone w Katedralnej Szkoła Muzyczna I stopnia w Poznaniu, projekt dofinansowany z funduszy Miasta Poznania.

 • 24.11.2014

  Inspiracje kultem Maryjnym w twórczości Panufnika, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEOFONIA, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, patronat: Prezydent Miasta Poznania, patroni medialni: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Meakultura, Radio Merkury.

 • 27.10.2014

  Wykład Muzyka XX i XXI wieku w ramach Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Andrzeja Panufnika pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Wielkopolskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie.

 • 15.10.2014

  Samotność jest ceną wielkości i nie ma od tego ucieczki (W. Łysiak). Samotność kompozytorek w muzyce polskiej, Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna SAMOTNOŚĆ-ASPEKTY, KONEKSTY, WYMIARY, organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

 • 27.09.2014

  Poznańska Wiosna Muzyczna - odrodzenie festiwalu muzyki współczesnej, Międzynarodowe sympozjum LABORATORIUM WIOSNY, organizatorzy-Ośrodek Badań Filozoficznych (w ramach Projektu Avant), Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Katedra Historii Sztuki i Kultury oraz Wydział Filologiczny, pod opieką naukową Fondation Igor Stravinsky oraz patronacką Society for Music Theory i British Society of Aesthetics, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • 24.09.2014

  Inspiracje kultem Maryjnym w twórczości Panufnika, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, organizator-Katedra Teorii Muzyki, współorganizatorzy-Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, wydarzenie wspierane przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu Polska Music.

 • 13.09.2014

  III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam, patronat honorowy-Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, prowadzenie przesłuchań konkursowych-etap II, Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 08.05.2014

  Twórczość dla dzieci polskich kompozytorów muzyki współczesnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteczka niedorosłych. Literatura dziecięca i młodzieżowa a nowe media, Wydział Filologiczny, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.

 • 24.04.2014

  Od techniki rozbijania początku do nieustannego poszukiwania nowego brzmienia i jego głębi. Preludium do twórczości Artura Kroschela, Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Wieloznaczność dźwięku, organizatorzy: Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

 • 21.04.2014

  1. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, Wiosną kwitną instrumenty-spotkanie z muzyką współczesną, przygotowanie i prowadzenie: Ewa Fabiańska-Jelińska, Scena Wspólna, Centrum Sztuki Dziecka. wykonawcy: Szymon Józwiak-klarnet, Wojciech Jeliński-puzon, Mateusz Loska-kontrabas, Hanna Tarchała-fortepian.

 • 12.03.2014

  Folklor jako źródło inspiracji polskich kompozytorów muzyki współczesnej (Ewa Fabiańska-Jelińska, Weronika Nowak), I. Ogólnopolski Zjazd Młodych Folklorystów połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową Folklor tradycja i współczesność, Wydział Filologiczny, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.

 • 24.02.2014

  Lekcja słuchania muzyki współczesnej-spotkanie z muzyką XX i XXI wieku, koncepcja i prowadzenie: Ewa Fabiańska-Jelińska, Sala Wielka, CK Zamek w Poznaniu.

 • 21.05.2013

  Puzon w twórczości polskich kompozytorów XX wieku, V. Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 • 07.05.2013

  Koncerty puzonowe w twórczości Jana Sandströma, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Idee i ideologie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku.

 • 11.04.2013

  Warsztaty i koncert dla dzieci Wiosną kwitną instrumenty w ramach 42. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, wykonawcy: Szymon Józwiak-klarnet, Wojciech Jeliński-puzon, Mateusz Loska-kontrabas, Tomasz Sośniak-fortepian, scenariusz i prowadzenie: Ewa Fabiańska, CK Zamek, współpraca: CSD w Poznaniu.

 • 20.03.2013

  Performance LaBorańcza w ramach cyklu Muzyka i zabawa - warsztaty dla dzieci, CSD w Poznaniu

 • 13.03.2013

  25. Festiwal Muzyki Współczesnej Wien Modern z tradycją w nowoczesność, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Klasyka XX wieku, organizatorzy: Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

 • 27.02.2013

  4 spojrzenia na muzykę nową, Artystyczno-edukacyjny projekt Teresy Nowak, prowadzenie i scenariusz-Ewa Fabiańska, Sala Wielka CK Zamek w Poznaniu.

 • 21.04.2012

  Warsztaty I ty możesz zostać kompozytorem, prowadzenie: Magdalena Cynk, Ewa Fabiańska, Rafał Kłoczko, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu, Festiwal Nauki i Sztuki Toruń.

 • 19.04.2012

  Fenomen twórczości Thomasa Adesa. Mesjasz Muzyki Angielskiej, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Awangarda, eksperyment, innowacje w muzyce XX i XXI wieku, organizatorzy: Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

 • 16.03.2012

  Koncert Pedagodzy i studenci, prowadzenie, Aula AM, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego, Poznań.

 • 29.02.2012

  Love Generation-Kreaspiracje, prowadzenie koncertu, Aula AM, Akademia Muzyczna, Poznań.

 • 07.11.2011

  Warsztaty z cyklu Moja Muzyka-Tam gdzie łączą się dwie muzy, czyli między filmem a muzyką, prowadzenie: Ewa Fabiańska, Maria Pięta, organizator-CK Zamek w Poznaniu, Klub Filmowy AWA (warsztaty dla dzieci, młodzieży i studentów).

 • 18.10.2011

  Performance LaBorańcza w ramach cyklu Muzyka i zabawa-warsztaty dla dzieci, CSD w Poznaniu.

 • 16.04.2011

  Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, połączonych z koncertem kompozytorskim w ramach 11. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu-Baśniowe Warsztaty Kompozytorskie, Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu.