Muzyka filmowa, teatralna, performens i inne projekty

 • Musical "Magiczne Pióro", CK Zamek w Poznaniu oraz Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, 2009;
 • Piosenki skomponowane z okazji XX Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy, 2009;
 • Muzyka do animacji "Bird Song" autorstwa Pawła Prewenckiego, muzyka: Ewa Fabiańska-Jelińska, 2009; https://vimeo.com/3983891;
 • Pieśni dla Zakonu Karmelitanek do słów założycielki bł. Marii Scrilli, 2009-2012;
 • Skomponowanie utworu przeznaczonego na Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010;
 • Muzyka do animacji "Ptaki na pięciolinii", wystawa zdjęć Tadeusza Topolskiego, Galeria Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie, 2011;
 • "LaBorańcza" Projekt dla Ogólnopolskiego CSD w Poznaniu w ramach XVIII Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Dziecka, 2011;
 • Muzyka do animacji "Szepty" Ingi Świąder-Michałowskiej oraz "Galeria" Roberta Procha (w ramach IV. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator, występ na żywo z zespołem Animatic), 2011;
 • Projekt "W starym zamczysku na skale", piosenki i aranżacje do tekstów potomków Aleksandra Fredry 2011-2012;
 • Pieśni na Ogólnopolskie Spotkania Młodych w Lednicy, 2012-2014;
 • Muzyka do spotu: Festiwal CTRLanima, organizowany przez CSD Współczesnej w Toruniu, 2013;
 • Rec. Poznan: projekt łączący współczesną scenę muzyki klubowej i klasycznej, patron: Inside Art., 2013-2014;
 • Logo dla czasopisma internetowego dedykowanego Muzyce-Edukacji-Artystom i Kulturze MEAKULTURA, 2014;
 • Muzyka do spotu 20. Biennale Sztuki dla Dziecka: Ogólnopolskie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2014/2015);
 • Współpraca z firmą SAMSUNG (2014/2015) - muzyka do dwóch gier telewizyjnych;
 • Muzyka do animacji "Łoś" autorstwa Anny Chrzanowskiej, muzyka: Ewa Fabiańska-Jelińska, 2015; https://vimeo.com/67547057;
 • Muzyka do animacji "Kredowi Ludzie" autorstwa Tomka Pilarskiego, muzyka: Ewa Fabiańska-Jelińska, 2015; https://vimeo.com/67635658;
 • Performens-przedstawienie dla dzieci "Moniuszko, powiedz mi coś na uszko" w ramach Festiwalu Opera Know-How, 2015;
 • Aranżacja Gorzkich Żali na kwartet wokalny i kwartet puzonowy, 2015;
 • Performens Pozytywka, reż. Krzysztof Parda, 2016.
 • Monodram sceniczny MedytacJa, 2017.
 • Współpraca z animatorami: M. Tetłak (Nagroda Polish Shorts 2011, Krakowska Fundacja Filmowa), P. Prewencki, M. Kołodziejski, A. Kaczkowska, M. Włodarczyk, T. Pilarski, A. Chrzanowska;