Stypendia, inne nagrody

 • 2008-2013 Stypendia Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za wybitne osiągnięcia dla studentów;
 • 2009-2013 Stypendia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągnięcia dla studentów;
 • 2009-2011 Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • 2009, 2014 Stypendia Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury;
 • 2012 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska;
 • 2012-2013 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów;
 • 2012-2013 Program stypendialny Erasmus (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien);
 • 2013-2014 Stypendium Artystyczne Miasta Poznania;
 • 2015 Zespołowa Nagroda Rektorska III stopnia za dopełnianie wygłaszanym 'słowem o muzyce' koncertów Uczelni;
 • 2015 List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka z okazji organizacji wydarzenia z cyklu Neofonia-IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski;
 • 2015 Laureatka programu stypendialnego Kultura Polska na świecie organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza;
 • 2017-2018 Laureatka Stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury;
 • 2017-2018 Laureatka Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami;
 • 2017-2018 Laureatka Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury;
 • 2017-2020 Laureatka Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2019 Nagroda III stopnia Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu;
 • 2019-2020 Zakwalifikowanie projektu badawczego "Prace przygotowawcze do wydania katalogu twórczości Andrzeja Koszewskiego oraz stworzenie pierwszej części katalogu (lata 1936-1969)" do realizacji w ramach ogólnopolskiego programu "Białe plamy - muzyka i taniec" edycja 2019/2020, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Komisja-przedstawiciele Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Forum Choreologicznego, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Muzyki i Tańca. Autorki projektu badawczego: dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik, dr Ewa Fabiańska-Jelińska, dr Iwona Fokt
 • 2020 Laureatka Stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury
 • 2020 Stypendium Twórcze Zaiks
 • 2020 Laureatka Medalu Młodej Sztuki Głosu Wielkopolskiego
 • 2020 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska
 • 2021 Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Ministerstwo Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego
 • 2021 Nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu za wybitne osiągnięcia kompozytorskie
 • 2021 Zakwalifikowanie projektu badawczego "Wydanie II części katalogu twórczości Andrzeja Koszewskiego" do realizacji w ramach ogólnopolskiego programu "Białe plamy - muzyka i taniec" edycja 2021, organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Komisja-przedstawiciele Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Forum Choreologicznego, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Muzyki i Tańca. Autorki projektu badawczego: dr hab. Maria Koszewska-Wajdzik, dr Ewa Fabiańska-Jelińska, dr Iwona Fokt
 • 2021 Stypendium Twórcze Zaiks