Konferencje naukowe

 • 14.03.2019

  Wykład: Twórczość altówkowa - inspiracje i refleksje w ramach Międzynarodowej Konferencji Musica Archi, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 • 13.09.2017

  I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, Pałac Ostromecko, organizator: Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, referat Wokół możliwości brzmieniowych puzonu w literaturze muzycznej XX i XXI wieku, dr Ewa Fabiańska-Jelińska, mgr Wojciech Jeliński

 • 13.09.2017

  I Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, Pałac Ostromecko, organizator: Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, referat Wokół możliwości brzmieniowych puzonu w literaturze muzycznej XX i XXI wieku, dr Ewa Fabiańska-Jelińska, mgr Wojciech Jeliński

 • 26.02.2017

  Tytuł wykładu inauguracyjnego: Wokół współczesnych polskich koncertów altówkowych; Nazwa sesji naukowej: IV Międzynarodowa Konferencja Musica Archi; Organizator: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • 26.02.2017

  Tytuł wykładu inauguracyjnego: Wokół współczesnych polskich koncertów altówkowych; Nazwa sesji naukowej: IV Międzynarodowa Konferencja Musica Archi; Organizator: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • 06.12.2016

  Czy altówka jest instrumentem wirtuozowskim i czy może inspirować? (wraz z dr hab. Ewą Guzowską) V Forum Akademickie pod patronatem Prorektora ds. Artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych prof. dra hab. Janusza Stalmierskiego, „Społeczne role instrumentów muzycznych. Potęga stereotypu”.

 • 09.12.2015

  Duchowość w twórczości polskich kompozytorów muzyki współczesnej, Konferencja naukowa Polska kultura religijna, Katedra Dziedzictwa Kulturowego Polski, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatium w Krakowie.

 • 23.04.2015

  Doświadczenia mistyczne św. s. Faustyny jako inspiracja do stworzenia dzieła muzycznego Offenbarungen und Eingebungen, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza Mistyki w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa, Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 • 24.11.2014

  Inspiracje kultem Maryjnym w twórczości Panufnika, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa NEOFONIA, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, patronat: Prezydent Miasta Poznania, patroni medialni: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Meakultura, Radio Merkury.

 • 15.10.2014

  Samotność jest ceną wielkości i nie ma od tego ucieczki (W. Łysiak). Samotność kompozytorek w muzyce polskiej, Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna SAMOTNOŚĆ-ASPEKTY, KONEKSTY, WYMIARY, organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

 • 27.09.2014

  Poznańska Wiosna Muzyczna - odrodzenie festiwalu muzyki współczesnej, Międzynarodowe sympozjum LABORATORIUM WIOSNY, organizatorzy-Ośrodek Badań Filozoficznych (w ramach Projektu Avant), Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Katedra Historii Sztuki i Kultury oraz Wydział Filologiczny, pod opieką naukową Fondation Igor Stravinsky oraz patronacką Society for Music Theory i British Society of Aesthetics, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • 24.09.2014

  Inspiracje kultem Maryjnym w twórczości Panufnika, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, organizator-Katedra Teorii Muzyki, współorganizatorzy-Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, wydarzenie wspierane przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu Polska Music.

 • 08.05.2014

  Twórczość dla dzieci polskich kompozytorów muzyki współczesnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteczka niedorosłych. Literatura dziecięca i młodzieżowa a nowe media, Wydział Filologiczny, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.

 • 24.04.2014

  Od techniki rozbijania początku do nieustannego poszukiwania nowego brzmienia i jego głębi. Preludium do twórczości Artura Kroschela, Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Wieloznaczność dźwięku, organizatorzy: Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

 • 12.03.2014

  Folklor jako źródło inspiracji polskich kompozytorów muzyki współczesnej (Ewa Fabiańska-Jelińska, Weronika Nowak), I. Ogólnopolski Zjazd Młodych Folklorystów połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową Folklor tradycja i współczesność, Wydział Filologiczny, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.

 • 21.05.2013

  Puzon w twórczości polskich kompozytorów XX wieku, V. Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 • 07.05.2013

  Koncerty puzonowe w twórczości Jana Sandströma, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Idee i ideologie, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku.

 • 13.03.2013

  1. Festiwal Muzyki Współczesnej Wien Modern z tradycją w nowoczesność, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Klasyka XX wieku, organizatorzy: Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

 • 19.04.2012

  Fenomen twórczości Thomasa Adesa. Mesjasz Muzyki Angielskiej, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Awangarda, eksperyment, innowacje w muzyce XX i XXI wieku, organizatorzy: Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki, Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.